• TopStripes
MindHub Cy

Yn eich helpu chi ar hyd eich siwrnai.

Mae’r canolbwynt yma wedi’i greu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc; mae’n rhoi gwybodaeth a dolenni i wasanaethau sy’n ymwneud â’ch lles a’ch iechyd emosiynol.

Yn ôl i’r Dechrau

Rhywioldeb a Hunaniaeth o ran Rhywedd

BrokenRainbow
Yn cynnig cefnogaeth gyfrinachol i bobl LGBTQ+ sy’n dioddef cam-drin domestig, a’u ffrindiau a’u teulu.
PinkTherapy
Sefydliad annibynnol mwyaf y DU yn gweithio gyda chleientiaid rhyw a rhywiol amrywiol.
Meic
Ni yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru. Os yw eich bywyd mewn dryswch neu os oes gennych broblem ac mae angen i chi siarad â rhywun, mae Meic yma i chi.
DewisCymru
Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Nghymru.
Mind
Mae Outcome yn wasanaeth Pobl LGBTQ a arweinir gan gleientiaid sydd wedi ei redeg gan dîm LGBTQ ers 15 o flynyddoedd ac mae’n un o’r ychydig wasanaethau iechyd meddwl Pobl LGBTQ yn Llundain.
Gires
Pwrpas GIRES yw gwella bywydau pobl nad ydynt yn cydymffurfio o ran traws a rhyw, gan gynnwys y rhai nad ydynt anneuol a di-ryw.
MindOut
Mae MindOut yn wasanaeth iechyd meddwl a redir gan lesbiaid, dynion hoyw, pobl ddeurywiol a trans.
Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd
Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn cynnig ystod o wybodaeth, cyngor a chymorth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghaerdydd.
  • MindHub BannerBase

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.