Yn eich helpu chi ar hyd eich siwrnai.

Mae’r canolbwynt yma wedi’i greu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc; mae’n rhoi gwybodaeth a dolenni i wasanaethau sy’n ymwneud â’ch lles a’ch iechyd emosiynol.

Yn ôl i’r Dechrau

Rhywioldeb a Hunaniaeth o ran Rhywedd

Islington Mind
Islington Mind

Mae Outcome yn wasanaeth Pobl LGBTQ a arweinir gan gleientiaid sydd wedi ei redeg gan dîm LGBTQ ers 15 o flynyddoedd ac mae’n un o’r ychydig wasanaethau iechyd meddwl Pobl LGBTQ yn Llundain.

Pink Therapy
Pink Therapy

Sefydliad annibynnol mwyaf y DU yn gweithio gyda chleientiaid rhyw a rhywiol amrywiol.

Mind Out
Mind Out

Mae MindOut yn wasanaeth iechyd meddwl a redir gan lesbiaid, dynion hoyw, pobl ddeurywiol a trans.

Broken Rainbow
Broken Rainbow

Yn cynnig cefnogaeth gyfrinachol i bobl LGBTQ+ sy’n dioddef cam-drin domestig, a’u ffrindiau a’u teulu.

Gires
Gires

Pwrpas GIRES yw gwella bywydau pobl nad ydynt yn cydymffurfio o ran traws a rhyw, gan gynnwys y rhai nad ydynt anneuol a di-ryw.

LGBT Cymru Helpline
LGBT Cymru Helpline

Mae Llinell Gymorth Cymru Pobl LGBTQ yn wasanaeth gofalu proffesiynol am ddim i bobl yng Nghymru sy’n bwriadu atal allgáu cymdeithasol a chryfhau cysylltiadau rhwng cymunedau Pobl LGBTQ yn ein holl ardaloedd.

Out and Proud Cardiff
Out and Proud Cardiff

Mae Out and Proud yn cynnig lle diogel a chyfforddus lle gall pobl ifanc sy'n LGBTQ neu bobl ifanc sy'n Cwestiynu eu rhywioldeb neu eu hunaniaeth o ran rhywedd ddod i adnabod pobl eraill sy’n debyg iddynt.

Dewis Cymru
Dewis Cymru

Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Nghymru.

Meic
Meic

Ni yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru. Os yw eich bywyd mewn dryswch neu os oes gennych broblem ac mae angen i chi siarad â rhywun, mae Meic yma i chi.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.