Yn eich helpu chi ar hyd eich siwrnai.

Mae’r canolbwynt yma wedi’i greu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc; mae’n rhoi gwybodaeth a dolenni i wasanaethau sy’n ymwneud â’ch lles a’ch iechyd emosiynol.

Yn ôl i’r Dechrau

Profedigaeth a Cholled

NHS Choices
NHS Choices

Gwybodaeth am brofedigaeth.

Survivors of Bereavement by Suicide
Survivors of Bereavement by Suicide

Sefydliad gwirfoddol hunangymorth sy’n bwriadu bodloni anghenion y rhai sy’n galaru ar ôl hunanladdiad perthynas neu ffrind agos a hefyd sy’n bwriadu atal allgáu'r bobl hyn.

Royal College of Psychiatrists
Royal College of Psychiatrists

Gwybodaeth am brofedigaeth.

Child Death Support Helpline
Child Death Support Helpline

Ffôn: 0800 282 986. Llinell gymorth i unrhyw un wedi'i effeithio gan farwolaeth plentyn o unrhyw oedran, cyn genedigaeth i oedran oedolyn, dan unrhyw amgylchiadau, ni waeth a yw’n ddiweddar neu’n amser maith yn ôl.

Cruse Bereavement Care
Cruse Bereavement Care

Mae Cruse Bereavement Care Caerdydd a’r Fro yn cynnig cefnogaeth profedigaeth un i un i Blant a Phobl Ifanc.

Bereavement Advice Centre
Bereavement Advice Centre

Ffôn: 08006 349 494. Yn cefnogi pobl alarus ar ystod o faterion ymarferol trwy rif ffôn unigol am ddim.

Child Bereavement UK
Child Bereavement UK

Yn cefnogi teuluoedd ac yn cynnig hyfforddiant i weithwyr proffesiynol ar gyfer amseroedd pan fydd baban neu blentyn o unrhyw oedran wedi marw neu yn marw, neu pan fydd plentyn yn galaru.

Dewis Cymru
Dewis Cymru

Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Nghymru.

Meic
Meic

Ni yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru. Os yw eich bywyd mewn dryswch neu os oes gennych broblem ac mae angen i chi siarad â rhywun, mae Meic yma i chi.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.