Yn eich helpu chi ar hyd eich siwrnai.

Mae’r canolbwynt yma wedi’i greu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc; mae’n rhoi gwybodaeth a dolenni i wasanaethau sy’n ymwneud â’ch lles a’ch iechyd emosiynol.

Yn ôl i’r Dechrau

Hunan-niweidio

UK Council for Psychotherapy
UK Council for Psychotherapy

Yn cynnal rhestr o seicotherapyddion.

National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
National Institute for Health and Care Excellence (NICE)

Yn cynnig canllawiau ar iechyd a gofal cymdeithasol.

British Association for Behavioral and Cognitive Psychotherapies (BABCP)
British Association for Behavioral and Cognitive Psychotherapies (BABCP)

Yn cynnal rhestr o therapyddion therapi gwybyddol ymddygiadol wedi’u hachredu.

Young Minds
Young Minds

Gwybodaeth i rieni a phobl ifanc am iechyd meddwl a lles.

Elefriends
Elefriends

Cymuned ddiogel a chefnogol ar-lein lle gallwch wrando, lleisio eich barn a rhannu eich profiadau ag eraill.

Samaritans
Samaritans

Cefnogaeth emosiynol 24-awr i unrhyw un sy’n teimlo’n drist, sy’n ofidus neu sy’n cael trafferth yn ymdopi.

SANE
SANE

Cefnogaeth a gwybodaeth am broblemau iechyd meddwl gan gynnwys cefnogaeth ar-lein.

Counselling
Counselling

Rhestrau o therapyddion wedi’u hachredu.

Harm Less
Harm Less

Sefydliad a arweinir gan ddefnyddwyr i bobl sy'n hunan-niweidio, ffrindiau a theuluoedd.

Papyrus
Papyrus

Cyngor i bobl ifanc sydd mewn perygl o hunanladdiad.

Choosing
Choosing

Gwybodaeth ac adnoddau i bobol sy’n hunan-niweidio ac yn eu niweidio eu hunain yn fwriadol.

Self Injury Support
Self Injury Support

Gwybodaeth a chefnogaeth i bobl sy’n hunan-niweidio, gan gynnwys templed ar gyfer dyddiadur hunan-niweidio a grwpiau cymorth lleol i ddynion a menywod.

The National Association for People Abused in Childhood (NAPAC)
The National Association for People Abused in Childhood (NAPAC)

Gwybodaeth i bobl a gafodd eu cam-drin yn eu plentyndod.

The Mix
The Mix

Cefnogaeth hanfodol i bobl dan 25 oed.

National Self Harm Network (NSHN)
National Self Harm Network (NSHN)

Fforwm a arweinir gan oroeswyr i bobl sy’n hunan-niweidio, ffrindiau a theuluoedd.

The Amber Project
The Amber Project

Mae The Amber Project yn gweithio gyda phobl ifanc (14-25) sydd â phrofiad o hunan-niweidio. Rydyn ni'n cwnsela ac rydyn ni'n cynnal cyfres reolaidd o weithdai theatr a gweithdai wedi'u seilio ar weithgaredd anffurfiol wythnosol.

Dewis Cymru
Dewis Cymru

Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Nghymru.

Meic
Meic

Ni yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru. Os yw eich bywyd mewn dryswch neu os oes gennych broblem ac mae angen i chi siarad â rhywun, mae Meic yma i chi.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.