• TopStripes
MindHub Cy

Yn eich helpu chi ar hyd eich siwrnai.

Mae’r canolbwynt yma wedi’i greu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc; mae’n rhoi gwybodaeth a dolenni i wasanaethau sy’n ymwneud â’ch lles a’ch iechyd emosiynol.

Yn ôl i’r Dechrau

Delwedd o’r Corff ac Anhwylderau Bwyta

DewisCymru
Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Nghymru.
AFT
Yn disgrifio beth yw therapydd teuluol, ac mae ganddi gyfleuster chwilio i ddod o hyd i therapydd yn eich ardal.
BABCP
Mae Cymdeithas Seicotherapi Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP) yn lle i ddod o hyd i therapydd ymddygiadol.
Meic
Ni yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru. Os yw eich bywyd mewn dryswch neu os oes gennych broblem ac mae angen i chi siarad â rhywun, mae Meic yma i chi.
BeMindful
Yn cynnig gwybodaeth am beth yw ymwybyddiaeth ofalgar, sut i’w hymarfer, a manylion am grwpiau yn eich ardal.
CAVAMH
Mae Cadarn yn darparu ymyriadau sydd wedi’u targedu i blant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghaerdydd, o ran eu hiechyd a’u lles emosiynol.
Mind
Gall y Mind Infoline eich helpu i ddod o hyd i gefnogaeth a gwybodaeth. Gall staff edrych am eich gwasanaeth Mind lleol, a rhoi manylion i chi ar gefnogaeth leol arall.
MGEDT
Gwybodaeth a chefnogaeth i ddynion sydd â phroblemau bwyta.
Beat
Beat yw elusen anhwylder bwyta’r DU. Mae’n cefnogi unrhyw un sydd ag anhwylder bwyta, ei ffrindiau a’i deulu, yn ogystal â gweithwyr proffesiynol sy’n pryderu am unigolyn sy’n derbyn gofal ganddynt
BACP

British Association for Counselling and Psychotherapy

Gwybodaeth am gwnsela a therapi. Gweler y chwaer-wefan, www.itsgoodtotalk.org.uk, am fanylion ymarferwyr lleol.
Elefriends
Mae Elefriends yn gymuned ar-lein gefnogol.
MoodGym
Gwefan lle gallwch ddysgu therapi gwybyddol ymddygiadol a chael help i ddysgu sut i ddelio gydag iseldir. Nid oes cost i’w defnyddio. Yn rhedeg grwpiau lleol ledled y wlad.
MindLegal
Ffôn: 03004 666 463 (Llun-Gwe 9am-6pm) Am wybodaeth am unrhyw agwedd ar gyfraith iechyd meddwl.
NICE
Yn creu canllawiau clinigol ar gyfer trin a rheoli anhwylderau bwyta.
OAGB
Mae Over-eaters Anonymous yn cynnig rhaglen o adfer o fwyta cymhellol. Ffôn: 07000 784 985
YouthHealthTalk
Fideos ac Adnoddau ar Anhwylderau Bwyta.
A B Care
Yn cynnig cyngor a chefnogaeth i unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan broblemau bwyta.
YoungMinds
Gwybodaeth i rieni a phobl ifanc.
Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd
Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn cynnig ystod o wybodaeth, cyngor a chymorth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghaerdydd.
  • MindHub BannerBase

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.