Yn eich helpu chi ar hyd eich siwrnai.

Mae’r canolbwynt yma wedi’i greu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc; mae’n rhoi gwybodaeth a dolenni i wasanaethau sy’n ymwneud â’ch lles a’ch iechyd emosiynol.

Yn ôl i’r Dechrau

Delwedd o’r Corff ac Anhwylderau Bwyta

Mind
Mind

Gall y Mind Infoline eich helpu i ddod o hyd i gefnogaeth a gwybodaeth. Gall staff edrych am eich gwasanaeth Mind lleol, a rhoi manylion i chi ar gefnogaeth leol arall.

National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
National Institute for Health and Care Excellence (NICE)

Yn creu canllawiau clinigol ar gyfer trin a rheoli anhwylderau bwyta.

Beat
Beat

Beat yw elusen anhwylder bwyta’r DU. Mae’n cefnogi unrhyw un sydd ag anhwylder bwyta, ei ffrindiau a’i deulu, yn ogystal â gweithwyr proffesiynol sy’n pryderu am unigolyn sy’n derbyn gofal ganddynt

British Association for Counselling and Psychotherapy
British Association for Counselling and Psychotherapy

Gwybodaeth am gwnsela a therapi. Gweler y chwaer-wefan, www.itsgoodtotalk.org.uk, am fanylion ymarferwyr lleol.

Elefriends
Elefriends

Mae Elefriends yn gymuned ar-lein gefnogol.

Health Talk
Health Talk

Fideos ac Adnoddau ar Anhwylderau Bwyta.

Mind Legal Advice Service
Mind Legal Advice Service

Ffôn: 03004 666 463 (Llun-Gwe 9am-6pm) Am wybodaeth am unrhyw agwedd ar gyfraith iechyd meddwl.

Association for Family Therapy and Systemic Practice (AFT)
Association for Family Therapy and Systemic Practice (AFT)

Yn disgrifio beth yw therapydd teuluol, ac mae ganddi gyfleuster chwilio i ddod o hyd i therapydd yn eich ardal.

Dewis Cymru
Dewis Cymru

Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Nghymru.

Over-eaters Anonymous Great Britain
Over-eaters Anonymous Great Britain

Mae Over-eaters Anonymous yn cynnig rhaglen o adfer o fwyta cymhellol. Ffôn: 07000 784 985

Be Mindful
Be Mindful

Yn cynnig gwybodaeth am beth yw ymwybyddiaeth ofalgar, sut i’w hymarfer, a manylion am grwpiau yn eich ardal.

Mood Gym
Mood Gym

Gwefan lle gallwch ddysgu therapi gwybyddol ymddygiadol a chael help i ddysgu sut i ddelio gydag iseldir. Nid oes cost i’w defnyddio. Yn rhedeg grwpiau lleol ledled y wlad.

Anorexia and Bulimia Care
Anorexia and Bulimia Care

Yn cynnig cyngor a chefnogaeth i unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan broblemau bwyta.

Men Get Eating Disorders Too
Men Get Eating Disorders Too

Gwybodaeth a chefnogaeth i ddynion sydd â phroblemau bwyta.

BABCP
BABCP

Mae Cymdeithas Seicotherapi Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP) yn lle i ddod o hyd i therapydd ymddygiadol.

Young Minds
Young Minds

Gwybodaeth i rieni a phobl ifanc.

Living Room Cardiff
Living Room Cardiff

Mae Stafell Fyw Caerdydd yn ganolfan adfer gofal dydd i bobl sydd am adfer neu sydd am gynnal eu proses adfer parhaol o alcohol, cyffuriau, gamblo, caethiwed i ryw, anhwylderau bwyta ac ymddygiadau caethiwus eraill.

Cadarn
Cadarn

Mae Cadarn yn darparu ymyriadau sydd wedi’u targedu i blant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghaerdydd, o ran eu hiechyd a’u lles emosiynol.

Meic
Meic

Ni yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru. Os yw eich bywyd mewn dryswch neu os oes gennych broblem ac mae angen i chi siarad â rhywun, mae Meic yma i chi.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.