Yn eich helpu chi ar hyd eich siwrnai.

Mae’r canolbwynt yma wedi’i greu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc; mae’n rhoi gwybodaeth a dolenni i wasanaethau sy’n ymwneud â’ch lles a’ch iechyd emosiynol.

Yn ôl i’r Dechrau

Bwlio

Kidscape
Kidscape

Cyngor i bobl ifanc yn delio gyda bwlio.

UK Government
UK Government

Yr hyn y mae’r llywodraeth yn ei ddweud am fwlio, gwybodaeth, cyngor a llinellau cymorth.

NSPCC
NSPCC

Ffeithiau ac ystadegau bwlio a seiberfwlio.

Young Minds
Young Minds

Gwybodaeth ac adnoddau am fwlio.

Bullying UK
Bullying UK

Rydyn ni’n cynnig help a chefnogaeth i unrhyw sy’n cael ei effeithio gan fwlio, gan gynnwys cyngor, gwybodaeth a chyswllt wyneb wrth wyneb i helpu pobl i deimlo’n hyderus ac yn hapus.

Cardiff Against Bullying (CAB)
Cardiff Against Bullying (CAB)

Rydyn ni’n darparu help a chefnogaeth i unrhyw un y mae bwlio yn effeithio arnyn nhw, gan gynnwys cyngor, gwybodaeth a chyswllt wyneb yn wyneb i helpu pobl i deimlo’n hyderus ac yn hapusach.

Dewis Cymru
Dewis Cymru

Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Nghymru.

Cadarn
Cadarn

Mae Cadarn yn darparu ymyriadau sydd wedi’u targedu i blant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghaerdydd, o ran eu hiechyd a’u lles emosiynol.

Meic
Meic

Ni yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru. Os yw eich bywyd mewn dryswch neu os oes gennych broblem ac mae angen i chi siarad â rhywun, mae Meic yma i chi.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.