Yn eich helpu chi ar hyd eich siwrnai.

Mae’r canolbwynt yma wedi’i greu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc; mae’n rhoi gwybodaeth a dolenni i wasanaethau sy’n ymwneud â’ch lles a’ch iechyd emosiynol.

Yn ôl i’r Dechrau

Anhwylder Straen Wedi Trawma

ASSIST
ASSIST

Cefnogaeth, dealltwriaeth a therapi i bobl sy’n dioddef Anhwylder Straen Wedi Trawma, a theuluoedd a gofalwyr.

National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
National Institute for Health and Care Excellence (NICE)

Yn cynnig arweiniad clinigol ar Anhwylder Straen Wedi Trawma.

British Association for Behavioral and Cognitive Psychotherapies (BABCP)
British Association for Behavioral and Cognitive Psychotherapies (BABCP)

Cyfeirlyfr ar-lein o therapyddion wedi’u hachredu.

First Person Plural (FPP)
First Person Plural (FPP)

Sefydliad a arweinir gan oroeswyr i bobl sy’n byw gydag anhwylderau datgysylltiol cymhleth ar ôl cael eu cam-drin yn ystod eu plentyndod.

Be Mindful
Be Mindful

Yn egluro'r egwyddorion y tu ôl i ymwybyddiaeth ofalgar, ac yn rhoi manylion ar gyrsiau a therapyddion lleol.

Anxiety UK
Anxiety UK

Yn cynnig taflenni ffeithiau ar gyfer anhwylderau pryder (gan gynnwys Anhwylder Straen Wedi Trawma).

Combat Stress
Combat Stress

Elusen yn arbenigo mewn trin a chefnogi Milwyr Lluoedd Arfog Prydain sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Freedom from Torture
Freedom from Torture

Yn cynnig gwasanaethau clinigol uniongyrchol i oroeswyr artaith sy'n cyrraedd y DU. Defnydd o gyfieithwyr ar y pryd.

Life Centre
Life Centre

Cwnsela ar y ffôn i oroeswyr camdriniaeth rywiol a'r rhai sy'n cefnogi goroeswyr. Hefyd yn cynnig cwnsela wyneb wrth wyneb a grwpiau therapi celf yn West Sussex.

British Association for Counselling and Psychotherapy
British Association for Counselling and Psychotherapy

Gwybodaeth am gwnsela a therapi. Gweler y chwaer-wefan, itsgoodtotalk.org.uk , am fanylion ymarferwyr lleol.

Choosing
Choosing

Gwybodaeth a chyngor am Anhwylder Straen Wedi Trawma

The Compassionate Friends
The Compassionate Friends

I rieni sy’n galaru a'u teuluoedd.

PANDAS Foundation
PANDAS Foundation

Elusen y DU yn cefnogi teuluoedd sy’n dioddef salwch cynenedigol ac ôl-enedigol.

Dewis Cymru
Dewis Cymru

Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Nghymru.

Meic
Meic

Ni yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru. Os yw eich bywyd mewn dryswch neu os oes gennych broblem ac mae angen i chi siarad â rhywun, mae Meic yma i chi.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.