Yn eich helpu chi ar hyd eich siwrnai.

Mae’r canolbwynt yma wedi’i greu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc; mae’n rhoi gwybodaeth a dolenni i wasanaethau sy’n ymwneud â’ch lles a’ch iechyd emosiynol.

Yn ôl i’r Dechrau

Anawsterau Teulu a Pherthynas

Support Line
Support Line

Demo.

Relate
Relate

Mae Relate yn cynnig ystod o wasanaethau i'ch helpu gyda'ch perthynas, p’un a ydych yn ifanc neu’n hen, yn heterorywiol neu’n hoyw, yn sengl neu mewn perthynas.

Dewis Cymru
Dewis Cymru

Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Nghymru.

Young Minds
Young Minds

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Child Line
Child Line

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Meic
Meic

Ni yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru. Os yw eich bywyd mewn dryswch neu os oes gennych broblem ac mae angen i chi siarad â rhywun, mae Meic yma i chi.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.